Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-06 11:47:08
Logo: Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)

Opis

Oddział Etnografii przy ówczesnym Muzeum Pomorskim w Gdańsku powstał w 1958 roku. Pierwsze wystawy etnograficzne udostępniono w gmachu przy ul. Toruńskiej już w 1959 roku. W 1965 roku Oddział Etnografii przenosi się do odbudowywanego Pałacu Opatów w Oliwie i jesienią, jeszcze w trakcie prac budowlanych, organizuje wystawę ”Sztuka ludowa Pomorza Gdańskiego XVIII-XIX wieku”. W 1988 siedzibą Oddziału Etnografii zostaje wyremontowany Spichlerz Opacki. W nowej siedzibie eksponowana jest stała wystawa etnograficzna ”Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego” i prezentowane są wystawy czasowe.

Oddział Etnografii od początku swojego istnienia pełnił rolę wiodącej placówki etnograficznej o znaczeniu ponadregionalnym. Do tej pory zgromadzono i naukowo opisano około 9000 eksponatów z zakresu kultury ludowej. Obok zbiorów dotyczących Pomorza (na przykład bardzo interesująca kolekcja mebli) gromadzone są porównawcze obiekty z zakresu kultury Kujaw, Pałuk, Warmii i Mazur.

Jako jedyna placówka w Polsce, Oddział jest w posiadaniu unikatowych przedmiotów po dawnych osadnikach fryzyjskich z terenu Żuław. Ponadto w zbiorach znajdują się zabytki kultury materialnej ludności przemieszczonej z dawnych Kresów w ramach akcji repatriacyjnej. Oddział posiada także małą, lecz bardzo interesującą kolekcję  pozaeuropejską – broń, rzeźby, ceramika, ozdoby z terenu Afryki, Ameryki Płd. i Oceanii. 

Działalność wystawiennicza Oddziału Etnograficznego koncentruje się wokół trzech zagadnień – tematyka regionalna, kresowa oraz związana z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Tak skonstruowany program pozwala prezentować publiczności zarówno najbliższy region, jak i szerszą perspektywę kulturowo-historyczną. 

W celu popularyzacji wiedzy o regionie pracownicy Oddziału prowadzą zajęcia dla szkół w formie lekcji, warsztatów i pokazów. Oddział roztacza też opiekę nad regionalnymi twórcami ludowymi poprzez udział w licznych konkursach na sztukę ludową. Uzupełnianiu kolekcji miejscowej sztuki i obiektów kultury materialnej służą przeprowadzane regularnie własne badania terenowe.

Wydarzenia

Dobranocka. Historia animacji

Dobranocka. Historia animacji

Głównym bohaterem wystawy jest dobranocka, czyli krótki film animowany dla dzieci emitowany w porze wieczornej – fenomen, który ukształtował kilka pokoleń Polaków.

Mapa

większa mapka