Lokalizuj

Szukaj kategorii

Popularne kategorie

Ostatnia aktualizacja: 2012-04-19 18:52:28
Logo: Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

Muzeum Narodowe w Gdańsku - Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)

Właściciel?
Jesteś właścicielem lub menedżerem tego miejsca bądź firmy? Zweryfikuj swoje powiązanie i edytuj stronę.

Opis

Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku mieści się w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Najstarsza część budynku, tzw. Stary Pałac, powstał w XV wieku; w I połowie XVII wieku dobudowano do niego tzw. Nowy Pałac, który był rezydencją ówczesnego opata oliwskich cystersów, Jana Grabińskiego.

Ostateczny kształt budynek otrzymał w trakcie przebudowy w latach 1754–1756. Zamieszkiwał go wówczas ostatni polski opat – Jacek Rybiński. Później pałac był siedzibą opatów mianowanych przez króla Prus, Karola i Josepha Hohenzollernów.

Po śmierci tego ostatniego budynek długo stał pusty. Ostatecznie, w roku 1926, z inicjatywy władz Wolnego Miasta Gdańska powołano Staatliches Landesmuseum für Danzinger Geschichte z ekspozycją ukazującą dzieje ziemi gdańskiej. W czasie II Wojny Światowej pałac doszczętnie spalono.


W latach sześćdziesiątych XX wieku budynek został odbudowany staraniem Muzeum Pomorskiego w Gdańsku z przeznaczeniem na siedzibę jego oddziałów: etnograficznego i sztuki nowoczesnej. W 1972 roku muzeum otrzymało status Muzeum Narodowego. Rok 1989 przyniósł kolejne zmiany w strukturach organizacyjnych. Dział etnograficzny otrzymał własną siedzibę w Spichlerzu Opackim, a oba działy podniesiono do rangi oddziałów.


Obecnie na Oddział Sztuki Nowoczesnej składają się: Dział Malarstwa i Rysunku, Pracownia Grafiki i Tkaniny Artystycznej, Pracownia Ceramiki i Rzeźby oraz Dział Teatralny. Stała Galeria Polskiej Sztuki Nowoczesnej prezentuje około 400 dzieł najwybitniejszych polskich artystów XIX i XX wieku. Kolekcja została pomyślana jako prezentacja najważniejszych nurtów w sztuce polskiej w kontekście ewolucji sztuki europejskiej.

Prezentowane wystawy czasowe ukazują interesujących twórców i najciekawsze zjawiska w sztuce polskiej XIX i XX wieku. Oddział Sztuki Współczesnej organizuje wystawy problemowe i monograficzne, realizowane są także projekty o charakterze konkursowym. W Pałacu Opatów odbywają się również cykliczne koncerty muzyki dawnej i współczesnej, odczyty, sympozja i spotkania z artystami.

Wydarzenia

Od marionetek do robotów. Historia teatrów lalkowych w Gdańsku

Od marionetek do robotów. Historia teatrów lalkowych w Gdańsku

Wystawa jest dedykowany wszystkim, starszym i młodszym. Znakomicie się nadaje na wspólny spacer babci i dziadka z wnukami, rodziców z dziećmi.... Daje okazję do wspomnień i wspólnego poznawania historii Teatru Miniatura w Gdańsku.

Autochrom – triumf koloru. W 110 rocznicę wynalazku fotografii barwnej

Autochrom – triumf koloru. W 110 rocznicę wynalazku fotografii barwnej

Wystawa przybliży publiczności istotę autochromu, jego magiczną atmosferę i przydatność barwnego medium dla dokumentacji rzeczywistości sprzed ponad 100 lat.

Pierwsza Dekada (Po Burzy Nad Starym śWiatem). Malarstwo Na Wybrzeżu W Latach 1945–1955

Pierwsza Dekada (Po Burzy Nad Starym śWiatem). Malarstwo Na Wybrzeżu W Latach 1945–1955

Wystawa ta stanowi pierwszą próbę pokazania całości zjawisk w malarstwie na Wybrzeżu w pierwszym dziesięcioleciu po wojnie.

Mapa

większa mapka